ul.Kącik 9,31-549 Kraków, Polska
+48126565823; +48126565813; +48517010649
recepcja@profeomed.pl

Lek. Celina Czerwińska

SPECJALISTA CHORÓB PŁUC

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

ATESTOWANY ULTRASONOGRAFISTA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFII
ŚRODA 16.00-20.00
DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ SNU POLIGRAFIA – 250 ZŁ

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ SNU POLISOMNOGRAFIA – 700 ZŁ


KONSULTACJA INTERNISTYCZNA – 150 ZŁ


KONSULTACJA PULMONOLOGICZNA – 150 ZŁ


KONSULTACJA PULMONOLOGICZNA Z USG PŁUC – 250 ZŁ


KONSULTACJA PULMONOLOGICZNA ZE SPIROMETRIĄ – 200 ZŁ


MIESIĘCZNA KONTROLA CPAP – 20 ZŁ


USG JAMY BRZUSZNEJ – 150 ZŁ


USG PŁUC – 150 ZŁ


USG TARCZYCY – 150 ZŁ


USG ŚLINIANEK – 150 ZŁ

Wykształcenie:
Pani Doktor ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Doświadczenie:
– Oddział Chorób Wewnętrznych i SOR przy Szpitalu MSWiA w Krakowie,
– Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ZZOZ w Wadowicach,
– Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologii KSS im. Jana Pawła II w Krakowie,
– aktualnie: starszy asystent w Oddziale Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologii KSS im Jana Pawła II w Krakowie,
– praca w charakterze internisty w SOR przy 5 WSKzP w Krakowie, CUMRiK, Nowy Sącz,
– opieka długoterminowa nad pacjentem w trakcie domowej wentylacji mechanicznej.

Certyfikaty:
– certyfikat zasad kodowania stadiów snu, oceny wyburzeń oraz opisu i interpretacji wyniku badania polisomnograficznego,
– certyfikat szkolenia stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w przewlekłej niewydolności oddychania.

Członkostwa Towarzystw Naukowych:
– członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc,
– członek Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc,
– członek Towarzystwa Internistów Polskich,
– członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonografistów.

Znane języki:
polski, angielski.