Dziecko u Psychologa

Dzieci do 16 roku życia pozostające pod opieką Rodziców lub Opiekunów prawnych posiadających równorzędne prawa do opieki nad dzieckiem są zobowiązani do podpisania zgody na udział dziecka w zajęciach terapeutycznych przed pierwszą wizytą . 

Formularz zgody można pobrać tutaj

W sytuacji kiedy tylko jeden z Rodziców/ Opiekunów posiada całkowite prawo do opieki nad dzieckiem, tylko on  zobowiązany jest do podpisania zgody na udział w zajęciach terapeutycznych przed pierwsza wizytą. 

Formularz zgody można pobrać tutaj