ul.Kącik 9,31-549 Kraków, Polska
+48126565823; +48126565813; +48517010649
recepcja@profeomed.pl

Dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

SPECJALISTA KARDIOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
DIAGNOSTYKA USG
WTORKI 16.00 – 20.00
CZWARTKI 15.00 – 19.00
KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA – 180 ZŁ

ECHO SERCA – 150 ZŁ


KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA WRAZ Z ECHO SERCA – 250 ZŁ


KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA WRAZ Z EKG – 200 ZŁ


KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA WRAZ Z ECHO SERCA I EKG – 270 ZŁ

Wykształcenie:
Docent Dorota Sobczyk ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi.
Następnie uzyskała stopień Doktora nauk medycznych oraz Doktora habilitowanego nauk medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Medicum.

Doświadczenie:
– zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (kierownik zespołu),
– oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
– kierownik Centralnej Izby Przyjęć, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (od 2011 roku),
– zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II (od 2016 roku),
– adiunkt w Klinice Chorób Serca i Naczyń, Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2017 roku).

Zainteresowania zawodowe:
– wady zastawkowe serca
– kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych
– niewydolność serca
– kwalifikacja do transplantacji serca oraz LVAD
– zaburzenia rytmu
– stany zagrożenia życia w kardiologii
– echokardiografia i ultrasonografia.

Osiągnięcia naukowe:
– współautorka ponad 100 prac oryginalnych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych
– wykładowca na konferencjach i kursach naukowych
– współpraca z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polską Radą Resuscytacji oraz Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratowniczego
– współpraca z Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej
– kierownik naukowy kursów: „Echokardiografia w stanach zagrożenia życia”, „Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia”
– stały wykładowca kursów Komitetu Europejskiej Edukacji w Anestezjologii (CEEA)
– współtwórca zaakceptowanego przez Zarząd PTAiIT programu certyfikacji w zakresie ultrasonografii i echokardiografii dla lekarzy anestezjologów
– autorka pierwszego polskiego portalu edukacyjnego, poświęconego ultrasonografii w stanach zagrożenia życia, intensywnej terapii i medycynie ratunkowej, www.criticalusg.pl
– współautorka i redaktor pierwszego polskiego podręcznika poświęconego ultrasonografii point-of-care, pt. „Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia i intensywnej terapii”, wydanego przez Polską Radę Resuscytacji
– współautorka książki pt. „New approaches to the aortic disease from valve to abdominal bifurcation”, red. I.C. Tintoiu I wsp. wydanej przez Elsevier
– współtwórczyni platformy edukacyjnej poświęconej zaburzeniom rytmu www.zaburzeniarytmu.pl
– współautorka materiałów zawartych na platformie e-learningowej Akademia Hipotermii (www.akademia.hipotermii.edu.pl) oraz podręcznika pt. „Hipotermia. Kliniczne aspekty wychłodzenia organizmu. Mechanizmy zagrożeń i kierunki nowoczesnego leczenia.”
– autorka programu szkolenia i kierownik naukowy kursów w zakresie ultrasonografii dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Znane języki:
polski, angielski.