Cennik Dr Kinga Gryglicka

  • Konsultacja psychologiczna pierwsza – 250 zł
  • Konsultacja psychologiczna kolejna – 170 zł
  • Opinia psychologiczna – 100zł
  • Opinia psychologiczna sądowa – 150 zł

Testy psychologiczne:

  • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI–2 – 400 zł
  • Badanie zaburzeń osobowości SCID-5-PD – 300 zł
  • Diagnoza zaburzeń lękowych – 250 zł
  • Diagnoza depresji HADS-M – 200 zł
  • Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży – 200 zł
  • Diagnoza neuropsychologiczna – 350 zł