Personel

CHOROBY PŁUC:

Dr Robert Łukaszuk

Dr Celina Czerwińska

Dr Paulina Jurek

Dr Justyna Tyfel-Paluszek

Dr Joanna Gurgul-Żółkiewicz

Dr Kasper Uznański

CHOROBY WEWNĘTRZNE:

Dr hab.med. Dorota Sobczyk

Dr Robert Łukaszuk

Dr Celina Czerwińska

Dr Paulina Jurek

Dr Małgorzata Kołcz

Dr Justyna Tyfel-Paluszek

Dr Nina Bejm-Wilczyńska

Dr Joanna Gurgul-Żółkiewicz

Dr Michał Olejarski

Dr Agnieszka Murzyn-Korta

Dr Kasper Uznański

CHIRURGIA:

Prof. dr hab.med. Bogusław Kapelak

Dr med. Wojciech Olszewski

CHOROBY ZAKAŹNE:

Dr med. Maria Rokitka

DIABETOLOGIA:

Dr Agnieszka Murzyn-Korta

DIETETYKA:

Mgr Monika Selimi-Sokołowska

ENDOKRYNOLOGIA:

Dr med. Małgorzata Kołcz

Dr Agnieszka Murzyn Korta

Dr Aneta Łopąg

HEPATOLOGIA:

Dr med. Mari Rokitka

KARDIOLOGIA:

Dr hab.med. Dorota Sobczyk

KARDIOCHIRURGIA:

Prof.dr hab.med. Bogusław Kapelak

Dr med. Grzegorz Filip

LARYNGOLOGIA:

Dr Agnieszka Ryncarz-Łucka

MEDYCYNA SPORTOWA:

Dr med. Krzysztof Gryglicki

MEDYCYNA PODRÓŻY:

Dr med. Maria Rokitka

NEUROCHIRURGIA:

Dr Marcin Gadzieliński

NEFROLOGIA:

Dr Nina Bejm-Wilczyńska

PSYCHOLOGIA:

Dr n.o.zdrowiu Kinga Gryglicka

Mgr Izabela Taborska

PEDIATRIA:

Dr med. Maria Rokitka